X

Počet slov

Chcete-li použít čítač slov, zkopírujte a vložte text do vstupního pole níže nebo nahrajte DOC, PDF nebo DOCX a spočítejte slova a znaky.

0 SLOVA
0 POSTAVY
0 VĚTA
0 Čas Čtení
  Select Files (up to 50)
Filename:

Table of Contents

Rychlé, bezpečné & přesné

Prepostseo online nástroj pro počítání slov je vytvořen s více možnostmi. Aby se zlepšila kvalita, prepostseo vývojáři přidali všechny premium vlastnosti k tomu počítadlu slov.
 

RYCHLÉ & SVIŽNÉ

Abychom zrychlili toto počítadlo slov, odstranili jsme CAPTCHA (Turingův test). Zkopírujte a vložte text do vstupního pole a počítadlo Vám zobrazí výsledky v reálném čase.
 

BEZPEČNÉ & CHRÁNĚNÉ

Respektujeme naše uživatele, a proto jakýkoli text nebo dokument, který nahrajete, abyste zjistili počet slov, nebude ukládán do naší databáze. Jakákoli Vaše data nebudeme nikdy veřejně sdílet.

DETAILNÍ VÝSLEDKY

Tento nástroj nepočítá pouze slova, písmena a znaky, ale zobrazuje také další výsledky jako je např. hustota klíčových slov, odhadovaný čas čtení a mluvení, počet odstavců atd.

Online nástroj pro počítání slov vypočítá celkový počet slov a znaků ve Vašem textu. Pokud jste bloger, pak byste měli udržovat minimální délku jednoho příspěvku. Google dává přednost dlouhým příspěvkům před těmi krátkými.

Počítání znaků online se používá, pokud budete chtít něco zveřejnit na webových stránkách nebo na sociálních médií např. Twitter, Facebook, Google+ atd. Například Twitter Vám umožňuje zveřejnit určitý počet znaků na jeden příspěvek – a to 160 znaků. Pokud se bavíme o veřejném sdílení příspěvků, tak kratší obsah má větší účinek než dlouhé odstavce. V tomto případě musíte počítat každé písmeno, které napíšete do Vašeho příspěvku.


Proč online počítadlo slov?

Je velmi obtížné spočítat celkový počet slov a znaků dlouhých dokumentů. Vím, že pokud používáte MS Word, Excel nebo Powerpoint, automaticky Vám program zobrazí tyto hodnoty, ale v případě PDF souborů to musíte udělat ručně. Protože pro PDF soubory počítadlo slov není dostupné. Stejně tak u esejí nebo diplomových prací se musíte držet určité délky Vašeho dokumentu. Ve většině případů nemají učitelé rádi příliš dlouhé eseje či jiné dokumenty. Požadují od Vás kvalitu místo kvantity a nástroj prepostseo počítadlo slov Vám také zobrazí hustotu slov, které chcete spočítat pro Vaši esej nebo jakýkoli jiný dokument.

Obdobně, pokud jste manažer sociálních médií ve společnosti, musíte pravidelně zveřejňovat nové příspěvky. Budete dělat ruční počítání slov a znaků? Ne, zkusíte nějaký online nástroj, který dokáže spočítat tyto všechny hodnoty v milisekundách.


PROTOŽE NA VOLBĚ SLOV ZÁLEŽÍ!

Píšete blog, esej nebo román? Správná volba slov zajistí oživení psaného textu. Krátký a informativní obsah je více funkční v porovnání s dlouhým a méně informativním textem.

Co shledáváte příjemným jako čtenář? Většina Vašich odpovědí bude článek s vysokou kvalitou obsahu a se zajímavými informacemi. Souhrnná esej nebo článek je klíčem ke zlepšení čitelnosti obsahu. Spisovatelé chápou, že v této éře internetu dochází k saturaci obsahu. Pouze dobře strukturované a souhrnné články mohou přilákat čtenáře.


Zobrazené hodnoty naším bezplatným počítadlem slov:

Vytvořili jsme náš online software právě v takové podobě, aby z toho uživatel mohl co nejvíce vytěžit. Náš nástroj Vám zobrazí následující hodnoty:

Celkový počet slov: spočítá slova v textu a zobrazí je na pravé straně stránky, v případě, že používáte mobilní telefon, zobrazí se výsledek pod vstupním polem.

Celkový počet znaků: provede sken v reálném čase a spočítá celkový počet znaků s mezerami a bez mezer.

Hustota klíčových slov: hustota klíčových slov je procento, jak často se dané klíčové slovo nebo fráze objevuje ve Vašem textu. Je to velice užitečné, pokud se chcete vyhnout stálému opakování slov. Pokud jste SEO expert, pak musíte vědět, že vyhledávač Google nemá rád opakování stejných slov.

Odhadovaný čas čtení: je to odhadovaná hodnota času, za kterou by byl text přečten. Jako výchozí hodnota je nastavena 200 slov za minutu.

Odhadovaný mluvený čas: Mluvení je o trochu pomalejší a těžší proces než čtení. Jako výchozí hodnota je nastavena 125 slov za minutu.

Celkový počet vět: Jak už název napovídá, toto je hodnota počtu vět/odstavců ve Vašem textu.

Nejdelší věta: Pokud jste si vědomi míry čitelnosti, pak možná víte, že dlouhé věty sníží míru čitelnosti. Tato hodnota zobrazí nejdelší větu ve Vašem textu nebo souboru.

Kontrola plagiátorství: kontrola plagiátorství není s tímto nástrojem přímo integrována, ale můžete zkontrolovat plagiát svého textu pouhým kliknutím na ikonu.

Kontrola gramatiky: Při psaní je gramatika jedna z nejdůležitějších věcí. Tato vlastnost také není přímo integrována s tímto nástrojem, ale Vaše gramatické chyby můžete nalézt pouhým kliknutím na ikonu.


Jak používat počítadlo slov?

Přidali jsme tuto sekci pouze jako informativní, každopádně poznáte sami, jak je naše počítadlo lehké na použití a uživatelsky přívětivé.

Vše, co musíte udělat, je pouze zkopírovat a vložit Váš text do vstupního pole nebo nahrát soubor typu: .doc, .docx, .pdf nebo .txt. Není nutné stisknout tlačítko odeslat, nástroj začne pracovat okamžitě a zobrazí Vám celkový počet slov a znaků za méně než jednu sekundu.