X

Plagiatkontroll Gratis

För att använda denna plagiatkontroll gratis, kopiera och klistra in text i rutan nedan eller välj en fil att ladda upp och klicka sedan på knappen Kontrollera plagiat.

  uppgraderingsnivå
Go Pro
 • Djup Sökning
 • Inga Annonser
 • Stöd
 • Korrekta Rapporter
 • Kolla Upp Till 25,000 ord
 • Go Pro
Ladda Upp
  Uppgraderingsnivå
 • Djup Sökning
 • Inga Annonser
 • Stöd
 • Korrekta Rapporter
 • Kolla Upp Till 25,000 Ord
 • Go Pro
ANNONS
ANNONS

Table of Contents

Plagiat kontroll gratis

Plagiat checker är ett gratis verktyg online som hjälper författare, bloggare och webmasters att plagieringskontroll. Det skannar och jämför filer mot den inlämnade texten för att Plagiatkontroll.
 
PrePosts gratis plagiatkontroll är vida använt för att kontrollera innehålls originalitet. Du kan upptäcka plagiat genom att bara kopiera och klistra in innehåll eller genom att ladda upp filer. Att använda Plagiatdetektor är viktigt för att skydda ditt innehåll eftersom duplicerat innehåll inte är acceptabelt av Google. Plagierat innehåll kan skada din hemsida och din rankning i sökmotorerna.

Hur kan du plagiatkontroll gratis med vårt plagiatverktyg?

Det har ett enkelt gränssnitt. Följ stegen nedan:

 1. Kopiera din text och klistra in den i den angivna inmatningsrutan.
 2. Du kan också ladda upp en fil. Klicka på knappen Välj fil för att ladda upp ett dokument från den lokala lagringen.
 3. Om du vill utesluta en viss URL klickar du på Exclude URL-knappen och klistrar in URL:n i inmatningsrutan.
 4. Tryck på knappen Kontrollera plagiat för att slutföra plagiatdetekteringen.

Hur fungerar vår plagiatkontroll?

Texten du skriver skannas mening för mening på sökmotorerna. Det kommer att finnas två typer av resultat.

 1. Om meningen som kontrolleras redan finns på internet, så kommer en röd varning att visas och innehållet kommer att klassas som plagiat.
 2. Om innehållet är unikt, så kommer en grön varning att visas för den meningen. Efter en fullständig genomsökning så kommer det övergripande resultatet att visa att hur mycket som är unikt i artikeln.
 3. Sökordsdensitet: Beräkna sökordsdensitet på ditt innehåll och ger resultat för ett ord, två ord, och tre ords sökorddensitet. Kolla Prepostseo separata verktyg för kontroll av sökordsdensitet.

Vad är plagiat?

Det definieras som "En process för att kopiera uppgifter från internet eller få någons idé och sedan dela med sig den som om det vore dina egna uppgifter kallas plagiat."

Det här är i hög grad oönskad praxis och betraktas som bedrägeri eftersom det innebär omoraliska aktiviteter i form av att stjäla data eller idéer och sedan ljuga om det. På grund av denna fuskaktivitet har många program lanserats som används för att urkund plagiatkontroll. Det huvudsakliga syftet med att använda den här plagiat kontroll är att skanna för förekomst av de kopierade uppgifterna. Nätbaserade gratis plagiatkontroll kontrollerar inte bara de stulna uppgifterna, utan det berättar också om källorna för de stulna uppgifterna.

Prepost SEOs plagiat checker är speciellt utformad för studenter, författare, lärare och webmasters för att kontrollera papper, läxor, uppsatser, avhandlingar och artiklar. Det är den bästa nätbaserade textkontrollen för studenter och webmasters och för utbildningsinstitut. Med vår gratis plagiatkontroll kan du skapa nätbaserade rapporter och dela dem (Alla rapporter är 100% säkra, bara du kan titta på dessa rapporter). Universitet och högskolor kallade vårt verktyg för den bästa gratis plagiatkontrollen online.

Prepostseo har utvecklat denna urkund plagiatkontroll för författare som vill försäkra sig om att deras artikel är unik och undvika att deras innehåll plagieras. För att göra den här online-kopieringskontrollen snabb försökte vi med alla metoder för att förbättra användarupplevelsen. 

Den här webbaserade kolla plagiat gratis skannar inte bara efter plagierade procentandelar, utan den visar dig också grammatiska fel och stavfel i din uppsats, artikel eller läxa. Om du vill jämföra två dokument med avseende på plagiat kan du använda verktygen för plagiatjämförelser.

Viktiga funktioner i vår plagiat kontroll gratis

Några av de viktigaste funktionerna i vår gratis plagiatkontroll anges nedan:

1. Ladda upp fil för att kontrollera plagiat

Ladda upp filer från lokal lagring för att kontrollera plagiat. Den erbjuder stöd för olika filtyper som doc, docx, pdf, txt osv.

2. Chrome-tillägg

Prepostseo plagieringskontroll ett Google Chrome Extension för att kontrollera plagiat online.

3. Säker innehållssäkerhet

Innehållet du kontrollerar på Prepostseo upphovsrättskontroll är 100 % säkert och tryggt. Vi respekterar din immateriella egendom och sparar inte innehållet i något arkiv.

4. Generering av plagieringsrapporter

Du kan ladda ner rapporter i HTML- och PDF-format. Klicka på knappen Ladda ner rapport för att få den fullständiga rapporten.

5. Resultat med källor och procenttal

Den understryker texten och ger källan till plagiat.
 Den ger procentandel av plagierat och unikt innehåll.

7. Algoritm för djup sökning

Prepostseo plagiatprocentkontroll använder sin egen djupsökningsalgoritm för att kontrollera plagiat genom att utföra djupa webbsökningar över hela internet.

8. Stöd för flera språk

Du kan plagiatkontroll svenska, nederländska, spanska och många andra språk med hjälp av vår gratis online plagiatkontrollant.

9. Mobila appar

Du kan ladda ner mobilappen i din telefon och kontrollera plagiat online var som helst. Den erbjuder:

10. Skrivbordsapplikation

Du kan ladda ner skrivbordsapplikationen i ditt system och enkelt utföra en plagiatkontroll.
Den erbjuder: 

10. Ta bort plagiat

Prepostseo plagiatborttagningsalternativet hjälper dig att ta bort duplicerat innehåll. Det fungerar meningsspecifikt och gör din text 100 % unik.

Prepostseo plagiatdetektor kan användas av följande personer

Studenter

Studenter kan använda denna plagiatkontroll gratis för att ta reda på om deras uppgifter och inlämningar är fria från plagiat.

Lärare

Lärare kan använda denna urkund plagiatkontroll för att kontrollera om deras elever lämnar in originalarbetet eller bara kopierar det från internet.

Forskare

Forskare måste publicera mycket material för sin forskning.
De bör se till att deras publikationer och forskning är original och att de inte av misstag publicerar plagierat innehåll. För att utföra denna kontroll behöver de en gratis online plagiatkontrollant med procenttal för att se till att deras forskning är fri från alla typer av plagiat.

Innehållsförfattare och bloggare

Att publicera originalinnehåll är nyckeln till högre SEO-placeringar.
Skribenter, bloggare och artikelförfattare kan använda vår gratis plagiatkontroll för att kontrollera originaliteten i sina artiklar.

HUR KAN MAN UNDVIKA PLAGIAT?

Om du är student, författare eller en författare av en tidskrift så kommer du definitivt att vilja lämna ifrån dig 100% unika artiklar. Vissa plagiatverktyg kontrollerar ditt innehåll en gång och visar dig det totala resultatet för ditt uppdrag eller vad du skickade för att plagiatkontrollera. Men PrepostSEOs nätbaserade plagiatkontroll kan användas gratis och den kontrollerar din uppsats mening för mening och går igenom varje ord. För bilder ska du använda verktyget för omvänd bildsökning för att kontrollera kopierade bilder och lägga till rätta källor för att förhindra bildplagiat.

Om du vill undvika plagiering av innehåll, så finns det många sätt på vilket du kan göra ditt innehåll 100% unikt och användbart. För det andra ska du inte försöka skriva om innehållet med hjälp av nätbaserade omskrivningsverktyg eftersom dessa verktyg kan hjälpa dig att ge dig ett originalinnehåll, men de förstör innehållets grammatik, stavning och skrivsätt.

ANNONS