X

dziesiętny na binarny

 


shareitt
REKLAMA

Table of Contents

Czy to narzędzie jest pomocne?

Konwerter dziesiętny na binarny

Konwerter dziesiętny na binarny to narzędzie, które jednym kliknięciem konwertuje liczby dziesiętne na liczby binarne. Służy do konwersji dziesiętnej na binarną. Kalkulator dziesiętny na binarny ułatwia studentom i innym użytkownikom liczb binarnych proste przekształcanie cyfr dziesiętnych na binarne bez ręcznych obliczeń.


Co to jest system liczb binarnych i dziesiętnych?

System binarny to system numeryczny, który działa praktycznie tak samo jak system liczb dziesiętnych, z którym ludzie są prawdopodobnie bardziej zaznajomieni. Podczas gdy system liczb dziesiętnych opiera się na liczbie 10, system binarny używa 2. Ponadto, podczas gdy system dziesiętny używa cyfr od 0 do 9, system binarny używa tylko 0 i 1, a każda cyfra jest nazywana bitem. Oprócz tych różnic operacje takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie są obliczane zgodnie z tymi samymi regułami, co system dziesiętny.

Liczby binarne w erze techniki

Ze względu na łatwość implementacji w obwodach cyfrowych za pomocą bramek logicznych, prawie wszystkie nowoczesne technologie i komputery korzystają z systemu binarnego. Projektowanie sprzętu, który musi wykrywać tylko dwa stany, włączony i wyłączony (lub prawda / fałsz, obecność / brak itp.) Jest znacznie prostsze. Korzystanie z systemu dziesiętnego wymagałoby sprzętu, który jest bardziej skomplikowany i jest w stanie wykryć 10 stanów dla cyfr od 0 do 9. Oprócz użycia konwertera dziesiętnego na binarny, konwersję można wykonać metodą ręczną. Oczywiście jest to złożona metoda, ale nie jest zbyt skomplikowana do nauki.


Poniżej kilka typowych konwersji między wartościami binarnymi i dziesiętnymi:

Chociaż praca z plikiem binarnym może początkowo wydawać się myląca, należy jednak zrozumieć, że każda wartość miejsca binarnego reprezentuje 2n, podobnie jak każde miejsce dziesiętne reprezentuje 10n. Weźmy na przykład liczbę 8. Cyfra 8 jest umieszczona w pierwszym miejscu po przecinku na lewo od przecinka w systemie liczb dziesiętnych, co oznacza 100 miejsc. Zasadniczo oznacza to:


8 × 100 = 8 × 1 = 8

Używając liczby 18 do porównania:

(1 × 101) + (8 × 100) = 10 + 8 = 18

W systemie dwójkowym liczba 8 wynosi 1000. Czytanie od prawej do lewej, pierwsze 0 to 20, drugie 21, trzecie 22 i czwarte 23; podobnie jak system dziesiętny, z wyjątkiem podstawy 2 zamiast 10. A, 1 wprowadza się w pozycji, która daje 1000, ponieważ 23 = 8. Użyj jako przykładu 18 lub 10010:

18 = 16 + 2 = 24 + 21

10010 = (1 × 24) + (0 × 23) + (0 × 22) + (1 × 21) + (0 × 20) = 18


jak przekonwertować dziesiętne na binarne?

Krok po kroku proces konwersji z bazy 10 do systemu binarnego to:

  • Znajdź największą potęgę dwóch (2) w podanej liczbie
  • Odejmij tę wartość od podanej liczby
  • Znajdź największą moc 2 w kroku 2 w pozostałej części
  • Powtarzaj, aż nie pozostaną żadne resztki
  • Wprowadź wartość 1 dla każdego znalezionego miejsca binarnego i wartość 0 dla pozostałych.

Wiemy, że użycie tej metody byłoby bardzo trudne, gdy masz najprostsze rozwiązanie konwersji liczby na problem binarny i to jest nasz konwerter.

Konwersja liczby dziesiętnej na binarną nigdy nie była łatwa przed obliczeniem liczby całkowitej na binarną. Jednak łatwiej jest przekonwertować z systemu dziesiętnego na binarny, jeśli znasz wszystkie reguły i postępuj ostrożnie. Ale jeśli nie możesz ręcznie przekonwertować pliku dec na binarny, nie musisz się martwić, ponieważ zapewniamy dostęp do naszych zaawansowanych narzędzi do konwersji, takich jak konwerter binarny na dziesiętny, translator binarny i konwerter tekstu na binarny. Wszystkie te narzędzia do konwersji są szybkie, niezawodne i rozwiązują problemy. Nie wierzysz nam? Spróbuj sam!


Stoły

Dziesiętny

Dwójkowy

Klątwa

0

0

0

1

1

1

2

10

2

3

11

3

4

100

4

5

101

5

6

110

6

7

111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

A

11

1011

B

12

1100

C

13

1101

D

14

1110

E

15

1111

F

16

10000

10

17

10001

11

18

10010

12

19

10011

13

20

10100

14

21

10101

15

22

10110

16

23

10111

17

24

11000

18

25

11001

19

26

11010

1A

27

11011

1B

28

11100

1C

29

11101

1D

30

11110

1E

31

11111

1F

32

100000

20

64

1000000

40

128

10000000

80

256

100000000

100