X

Görüntüden Metine Dönüştürücü

Prepostseo Image to Text Converter'ı kullanmak için, aşağıda verilen giriş kutusuna Resim URL'sini Yapıştırın veya resim yükleyin ve Gönder Düğmesine tıklayın.

Uploading Image..
uploader

Drag & Drop files or Paste Ctrl+V or Upload
up to  20 MB  image size

Drag & Drop files or Upload images here
Image