X

Jaká je moje ip adresa?

Prepostseo Co je moje IP adresa checker poskytuje detialed resutls, podívejte se na vaši IP níže a také zkontrolujte podrobnosti o okolních místech.

Vaše IP

44.221.73.157
REKLAMA

Table of Contents

Jaká je moje ip adresa lokace

Jaká je moje IP adresa?

Existuje internetový protokol (IP), standardní protokol pro komunikaci ve světě techniky. Stejné je to s vaší domovskou adresou z pohledu laika. Chcete-li být zasláni e-mailem doma, musíte mít ve městě správnou IP adresu, poukazy na pizzu, vrácení daní atd. Totéž platí pro všechna internetová zařízení. Bez této konkrétní adresy nelze informace získat. IP adresy mohou být přiděleny natrvalo nebo dočasně ze skupiny dostupných adres (služba first come first serve) od vašeho poskytovatele internetových služeb k e-mailovému serveru / obchodnímu serveru nebo stálým obyvatelům.


Uživatelé internetu vždy hledají umístění IP adresy. Když vyhledáte „Co je moje IP adresa“, uvidíte online soubor balíčků. Odpověď bohužel nenajdete na místě. Zkontrolujte IP na ukázat můj IP nástroj zdarma.


Co je to IP adresa?

Moja ip - IP je exkluzivní číslo na všech IT zařízeních, která identifikují a umožňují jim vzájemně komunikovat v počítačové síti (směrovače, tiskárny, modemy atd.). Možná přemýšlíte nebo se váš přítel může zeptat: „Jak můžete zkontrolovat IP? Pokud používáte náš vyhledávač IP a můžete svému kolegovi sdělit, že mohu zkontrolovat svou IP a okamžitě najít svou IP a moji IP adresu při použití nástroje Whats my IP address, můžete vypadat chytře.


IP je jedinečná adresa používaná počítačovými zařízeními, jako jsou osobní počítače, tablety a smartphony, k identifikaci a komunikaci s dalšími zařízeními v celé síti IP. Každé zařízení připojené k síti IP musí mít k dispozici jednu síťovou adresu IP. Ulice nebo telefonní adresa je analogická s adresou, protože se používá výhradně k identifikaci entity. Nástroj pro vyhledávání IP se používá k zodpovězení otázky „Kde je moje IP“.


Tečkovaná desetinná místa

Tradiční IP (známá jako IPv4) používá 32bitový systém a definuje síťovou adresu a adresu hostitele. 32bitové číslo může poskytnout přibližně 4 biliony jedinečných číslic, a proto, když je k síti IP připojeno více zařízení, dojde k vyčerpání adres IPv4. S cílem poskytnout prakticky nekonečné jedinečné adresy byla vyvinuta nová verze protokolu IP (IPv6). IP je uvedena v notaci „tečkované desetinné čárky“, což jsou 4 číselné sady, každá s periodou 8bitového (0-255) čísla. Příklad adresy IPv4 je 58,65,223,69. Adresu IPv4 můžete zjistit pomocí našeho IP checkeru.


Síťová adresa a adresa hostitele jsou rozděleny do dvou částí. Adresa v síti určuje, kolik z 32 bitů pro síťovou adresu je použito a kolik dalších bitů pro adresu hostitele je použito. Adresa hostitele může být také rozdělena na hostitele a podsíť.


Typy

  1. DNS-Domain Name System: Umožňuje překlad IP adresy do slov. Pamatujeme si slovo, nikoli číslo. Totéž platí pro webovou adresu. Možná si pamatujete název webové adresy, jako je prepostseo.com, mnohem jednodušší, než si pamatujete 104.25.243.36, a [email protected] je mnohem jednodušší než [email protected]
  2. Dynamická IP: IP se může změnit, protože nejde o statický údaj. Pokud vyhledáte „co je moje umístění IP adresy“, obdržíte tuto IP adresu ze skupiny IP adres přidělených poskytovatelem ISP nebo DHCP. Pro mnoho zákazníků je to z mnoha důvodů, které nevyžadují vždy stejnou IP adresu. Váš počítač obdrží toto číslo automaticky při přihlášení k síti, takže musíte znát podrobnosti o konkrétním nastavení sítě. Toto číslo může být přiděleno každému, kdo používá vytáčené, bezdrátové a vysokorychlostní připojení k internetu. Nejlepší je mít statickou IP, pokud používáte vlastní e-mailový server nebo webový server.
  3. Statická: pevná a nezměněná IP. Je v kontrastu s dynamickou IP, kterou lze kdykoli změnit. Pro několik dalších dolarů za měsíc má většina ISP jednu statickou IP nebo blok statických IP.
  4. IP verze 4: Většina síťových zařízení v současné době používá IPv4. Adresy IPv4 však dochází rychle a stále více počítačů přistupuje k Internetu. Stejně jako ve městě musí být adresy nastaveny pro nová sousedství, ale pokud bude váš okres příliš velký, musí být vytvořen zcela nový soubor adres. IPv4 byl omezen na adresy 4 294 967 296.
  5. IP verze 5: Jedná se o experimentální protokol založený na UNIX. Všechny liché verze jsou považovány za experimentální v souladu s UNIX (počítačový operační systém). Široká veřejnost ho nikdy neměla používat.
  6. IP verze 6: Jedná se o oficiální náhradu IPv4. Odhaduje se, že existuje 340,282,366,920,938,463,374,607,431,768,211,456 nebo 2 ^ 128 jedinečných IPv6 adres.

Moja IP

Moja ip - Umístění IP adresy můžete najít pomocí našeho nástroje vyhledávání IP. Náš nástroj „Co je moje IP“ je stoprocentně přesný. Mezi některé faktory patří umístění vlastníka IP, například umístění monitorovacího orgánu IP, proxy, celulárních IP atd. Pokud se nacházíte ve Spojených státech a agentura pro kontrolu IP v Kanadě, výsledky hledání IP adresy může ukázat Kanadě. Kanadská IP je běžná u mobilních uživatelů v síti Verizon, zatímco na severu USA


Mnoho lidí věří, že pokud zkontrolují nástroj „Zobrazit moji IP adresu“, IP přidělená uživateli bude přidělena fyzická poštovní adresa. To se prostě nestane. V současné době neznáme žádnou databázi adres IP, která vám poskytne přesnou IP adresu, kterou hledáte. V nejlepším případě budete moci najít přesné umístění uživatele IP. Chcete-li získat přesnou fyzickou adresu, musíte kontaktovat poskytovatele internetových služeb IP adresy, o kterou máte zájem. Neočekávejte však, že vám poskytovatel internetových služeb poskytne poštovní adresu uživatele přiřazeného k IP v době, kdy jste obdrželi útočný e-mail, nebo jiné prostředky urážlivé nebo pochybné komunikace od tohoto IP, bez jakéhokoli policejního rozkazu nebo právního dokladu, který nutí ISP k odeslání informací. Nejlepší věc, kterou zde můžete udělat, je podat stížnost na ISP a poskytnout jim všechny informace z pochybné / urážlivé komunikace se stížnostmi.


Co náš nástroj dělá?

Vyhledání IP adresy

Geolokace všech IP adres je určena vyhledáváním IP adres. Výsledky vyhledávání IP označují město, stát / region, poštovní směrovací číslo, název země, poskytovatele internetových služeb a časový rozvrh. Různé agentury mohou použít tato data k nalezení přesného vlastníka adresy IPv4 nebo IPv6.


Soukromá a veřejná IP adresa

IP adresy budou veřejně přihlášeny do síťového informačního centra (NIC), aby se zabránilo vzniku konfliktů za účelem zachování jedinečného globálního nominálního prostoru. U veřejně identifikovatelných zařízení, jako jsou webové nebo poštovní servery, musí být uvedena jedinečná globální IP adresa a je přidělena veřejná IP adresa. Soukromá IP adresa může být přiřazena zařízením, která nevyžadují veřejný přístup a činí ji jedinečnou v rámci organizace. Například síťové tiskárně může být přiřazena soukromá IP, aby se zabránilo tisku ze zbytku světa. NIC rezervoval určité bloky adres pro soukromé použití, aby organizace mohly volně přiřadit soukromé IP adresy. Soukromá síť používá prostor IP RFC 1918.


Veřejná adresa internetového protokolu je IP přístupná na internetu. Veřejná IP je celosvětová jedinečná adresa internetového protokolu přiřazená počítačovému zařízení jako poštovní adresa použitá k odeslání zprávy domů. Svou veřejnou IP najdete v našem nástroji „Co je moje IP“. Na druhé straně se soukromá IP používá k přiřazení počítačů k vašemu soukromému prostoru bez vystavení internetu. Můžete například chtít použít soukromou IP pro každý počítač v domácnosti, pokud máte doma více počítačů. Váš router získá v tomto scénáři veřejnou IP a soukromá IP z vašeho routeru je dána prostřednictvím protokolu DHCP na všech počítačích, tabletech a smartphonech připojených k vašemu routeru (kabelové nebo Wi-Fi).


Organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority) je organizace pro registraci IP adres odpovědná za ISP a ISP. Aby společnosti mohly volně přiřadit soukromé IP adresy, vyhrazuje si Network Information Center (InterNIC) určité bloky adres pro soukromé použití.


Co je veřejná IP?

Veřejná adresa internetového protokolu je adresa počítačového zařízení, které umožňuje přímý přístup k internetu. Kandidát na veřejnou IP adresu je webový server, e-mailový server a jakékoli zařízení, které je přímo přístupné přes internet. Globální veřejná IP adresa je jedinečná a tomuto zařízení lze přiřadit pouze jedno zařízení.


Co je soukromá IP?

Soukromá IP je adresní prostor InterNIC, který společnostem umožňuje vytvářet vlastní privátní síť. Pro soukromé použití jsou vyhrazeny tři bloky IP (1 třída A, 1 třída B a 1 C). Počítačům, tabletům a chytrým telefonům je obvykle přidělena soukromá IP, která se umístí za vaše domácí a osobní počítače v organizacích. Sít'ové tiskárně žijící ve vašem domě je přiřazena soukromá adresa, která umožňuje tisknout na vaši místní tiskárnu pouze vaší rodině.


Pokud je k počítači přiřazena osobní adresa IP, použije místní zařízení k zobrazení tohoto počítače soukromou adresu IP. Zařízení mimo vaši lokální síť však nemohou komunikovat přímo přes soukromou IP, ale ke komunikaci používají veřejné adresy internetového protokolu vašeho routeru. Pro umožnění přímého přístupu k lokálnímu zařízení s přiřazenou soukromou IP by měl být použit překladač síťových adres (NAT).

Kromě nástroje ip máme k dispozici historii IP domén, IP kontrolu třídy C, IP umístění a IP adresy domény, které mohou kontrolovat IP požadované domény a odeslanou IP pro kontrolu umístění. Všechny tyto nástroje jsou absolutně zdarma a ve výsledku velmi přesné.

 

REKLAMA