X

Jakie jest moje IP?

Prepostseo Jaki jest moje IP Checker zapewnia detialed resutls, zobacz swój adres IP poniżej, a także sprawdź szczegóły pobliskich lokalizacji.

Twoje IP

44.201.97.224
shareitt
REKLAMA

Table of Contents

Czy to narzędzie jest pomocne?

JAKIE JEST MOJE IP?

Prepostseo Jakie jest moje IP, zapewnia szczegółowe wyniki, zobacz swój adres IP poniżej i lokalizacja ip. 


Jakie jest moje IP

Istnieje protokół internetowy (IP), standardowy protokół komunikacji w świecie technologii. Tak samo jest z adresem domowym w kategoriach laika. Aby otrzymać wiadomość e-mail w domu, musisz mieć poprawny adres IP w mieście, aby otrzymywać, kupony do pizzy, zwroty podatków itp. To samo dotyczy wszystkich urządzeń internetowych. Nie można uzyskać informacji bez tego konkretnego adresu. Adresy IP można przypisać na stałe lub tymczasowo z puli dostępnych adresów (kto pierwszy, ten lepszy) od dostawcy usług internetowych do serwera e-mail / serwera biznesowego lub stałych mieszkańców.

Użytkownicy Internetu zawsze szukają lokalizacji adresu IP. Podczas wyszukiwania „Jaki jest mój adres IP” zobaczysz pakiet wyszukiwarek IP online. Niestety nie znajdziesz odpowiedzi na miejscu. Sprawdź adres IP podczas pokazu mojego narzędzia IP za darmo.


Co to jest adres IP?

Adres IP to wyłączny numer na wszystkich urządzeniach IT, który identyfikuje i umożliwia im komunikację między sobą w sieci komputerowej (routery, drukarki, modemy itp.). Być może myślisz lub przyjaciel może zapytać „Jak możesz sprawdzić swój adres IP? Cóż, możesz wyglądać elegancko, jeśli korzystasz z naszej wyszukiwarki adresów IP i możesz powiedzieć swojemu koledze, że mogę sprawdzić moje IP i mogę natychmiast znaleźć twojeip i moją lokalizację IP podczas korzystania z narzędzia Whats my IP address.

Adres IP jest unikalnym adresem używanym przez urządzenia komputerowe, takie jak komputery osobiste, tablety i smartfony, do identyfikowania innych urządzeń w sieci IP i komunikowania się z nimi. Pojedynczy adres IP sieci powinien być dostępny dla każdego urządzenia podłączonego do sieci IP. Adres lub adres telefoniczny jest analogiczny do adresu, ponieważ służy wyłącznie do identyfikacji podmiotu. Narzędzie do wyszukiwania adresów IP służy do odpowiedzi na pytanie „Gdzie jest twoje ip”.


Kropkowane miejsca po przecinku

Tradycyjny adres IP (znany jako IPv4) wykorzystuje system 32-bitowy i definiuje adres sieciowy i adres hosta. Liczba 32-bitowa może dostarczyć około 4 bilionów unikatowych cyfr, a zatem, ponieważ więcej urządzeń jest podłączonych do sieci IP, adresy IPv4 kończą się. Aby zapewnić praktycznie nieskończoną liczbę unikalnych adresów, opracowano nową wersję protokołu IP (IPv6). Adres IP jest podawany w notacji dziesiętnej z kropkami, która składa się z 4 zestawów liczbowych, każdy z okresem 8-bitowym (0-255). Przykład adresu IPv4 to 58.65.223.69. Możesz użyć naszego narzędzia do sprawdzania adresów IP, aby znaleźć swój adres IPv4. 

Adres sieciowy i adres hosta są podzielone na dwie części. Adres w sieci określa, ile z 32 bitów adresu sieciowego jest używanych i ile innych bitów adresu hosta jest używanych. Adres hosta można również podzielić na hosta i podsieć.


Rodzaje

  1. DNS-Domain Name System: Pozwala na tłumaczenie na słowa adresu IP. Pamiętamy raczej słowo niż liczbę. To samo dotyczy adresu internetowego. Być może pamiętasz nazwę adresu internetowego, taką jak prepostseo.com, znacznie łatwiej niż pamiętasz 104.25.243.36, a [email protected] jest znacznie łatwiejszy niż [email protected]
  2. Dynamiczny adres IP: adres IP może się zmienić, ponieważ nie jest statyczny. Jeśli wyszukasz „jaka jest moja lokalizacja adresu IP”, otrzymasz ten adres IP z puli adresów IP przypisanych przez twojego dostawcę usług internetowych lub serwer DHCP. Dla wielu klientów jest to z wielu różnych powodów, które nie zawsze wymagają tego samego adresu IP. Komputer otrzymuje ten numer automatycznie podczas logowania do sieci, dzięki czemu musisz znać szczegółowe informacje o określonych ustawieniach sieci. Każdemu, kto korzysta z telefonicznego, bezprzewodowego i szybkiego połączenia internetowego, można przypisać ten numer. Najlepiej jest mieć statyczny adres IP, jeśli prowadzisz własny serwer e-mail lub serwer WWW.
  3. Statyczne: Stałe i niezmienione IP. Kontrastuje z dynamicznym adresem IP, który można modyfikować przez cały czas. Przez kilka dodatkowych dolarów miesięcznych większość dostawców usług internetowych ma jeden statyczny adres IP lub blok statycznych adresów IP.
  4. Wersja IP 4: większość urządzeń sieciowych używa obecnie protokołu IPv4. Jednak adresy IPv4 szybko się kończą, a coraz więcej komputerów uzyskuje dostęp do Internetu. Podobnie jak w mieście, adresy muszą być ustawione dla nowych dzielnic, ale jeśli twoja dzielnica staje się zbyt duża, musisz utworzyć zupełnie nową pulę adresów. Protokół IPv4 został ograniczony do adresów 4 294 967 296. 
  5. Wersja IP 5: Jest to protokół eksperymentalny oparty na systemie UNIX. Wszystkie wersje nieparzyste są uważane za eksperymentalne, zgodnie z UNIX (system operacyjny komputera). Ogół społeczeństwa nigdy nie miał z niego korzystać.
  6. Wersja IP 6: Jest to oficjalna wymiana IPv4. Szacuje się, że istnieje 340 282 366,920,938,463,374,607,431,768,211,456 lub 2 ^ 128 unikalnych adresów IPv6. 

Lokalizacja IP

lokalizacja ip - Możesz znaleźć lokalizację swojego adresu IP za pomocą naszego narzędzia do wyszukiwania adresów IP. Nasze narzędzie „Jakie jest moje IP” jest w 100% dokładne. Niektóre czynniki obejmują lokalizację właściciela IP, na przykład lokalizację organu monitorującego IP, serwerów proxy, komórkowych adresów IP itp. Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych i agencji kontrolującej IP w Kanadzie, wyniki wyszukiwania adresu IP może pokazywać Kanadę. Kanadyjski adres IP jest powszechny wśród użytkowników mobilnych w sieci Verizon, podczas gdy w północnej części Stanów Zjednoczonych

Wiele osób uważa, że ​​jeśli sprawdzą narzędzie „Pokaż mój adres IP”, adres IP przypisany do użytkownika otrzyma fizyczny adres pocztowy. To się po prostu nie zdarza. Obecnie nie znamy żadnej bazy danych adresów IP, która daje dokładnie to, czego szukasz. W najlepszym przypadku będzie można znaleźć dokładną lokalizację użytkownika IP. Aby uzyskać dokładny adres fizyczny, należy skontaktować się z usługodawcą internetowym (ISP) dla interesującego Cię adresu IP. Nie oczekuj jednak, że dostawca usług internetowych dostarczy Ci adres pocztowy użytkownika przypisanego do adresu IP w momencie otrzymania obraźliwego adresu e-mail lub innego rodzaju obraźliwej lub wątpliwej komunikacji z tego adresu IP, bez jakiegokolwiek nakazu policyjnego lub dokumentu prawnego, który wymusiłby dostawca usług internetowych w celu przesłania informacji. Najlepszą rzeczą, jaką możesz tutaj zrobić, jest złożenie skargi do dostawcy usług internetowych i przekazanie mu wszystkich informacji z podejrzanej / obraźliwej komunikacji dotyczącej reklamacji.


Co robi nasze narzędzie?

Wyszukiwanie adresu IP

Geolokalizacja wszystkich adresów IP jest określana przez wyszukiwanie adresu IP. Wyniki wyszukiwania IP wskazują miasto, stan / region, kod pocztowy / pocztowy, nazwę kraju, dostawcę usług internetowych i skalę czasową. Różne agencje mogą korzystać z tych danych, aby znaleźć dokładnego właściciela adresu IPv4 lub IPv6.


Prywatny i publiczny adres IP

Adresy IP będą publicznie logowane w Network Information Center (NIC), aby zapobiec powstawaniu konfliktów w celu utrzymania unikalnej globalnej przestrzeni nominalnej. W przypadku publicznie identyfikowalnych urządzeń, takich jak serwery WWW lub pocztowe, należy podać unikalny globalny adres IP i przypisać publiczny adres IP. Prywatny adres IP można przypisać do urządzeń, które nie wymagają publicznego dostępu i czynią go unikalnym w obrębie organizacji. Na przykład prywatny adres IP może zostać przypisany do drukarki sieciowej, aby zapobiec drukowaniu z reszty świata. Karta sieciowa zarezerwowała pewne bloki adresów do użytku prywatnego, aby umożliwić organizacjom swobodne przydzielanie prywatnych adresów IP. Sieć prywatna wykorzystuje przestrzeń IP RFC 1918.


Publiczny adres protokołu internetowego to adres IP z dostępem do Internetu. Publiczny mojeip  to unikalny na całym świecie adres protokołu internetowego przypisany do urządzenia komputerowego, jako adres pocztowy używany do wysyłania wiadomości z powrotem do domu. Możesz znaleźć swój publiczny adres IP w naszym narzędziu „What is my IP”. Z drugiej strony prywatny adres IP służy do przypisywania komputerów do prywatnej przestrzeni bez narażania się na działanie Internetu. Możesz na przykład użyć prywatnego adresu IP dla każdego komputera w domu, jeśli masz w domu wiele komputerów. W tym scenariuszu router otrzymuje publiczny adres IP, a prywatny adres IP z routera jest przekazywany za pośrednictwem protokołu DHCP na wszystkich komputerach, tabletach i smartfonach podłączonych do routera (przewodowym lub Wi-Fi).


Internet Assigned Numbers Authority (IANA) to organizacja rejestrująca adresy IP odpowiedzialna za dostawców usług internetowych i dostawców usług internetowych. Aby firmy mogły swobodnie przypisywać prywatne adresy IP, Network Information Center (InterNIC) zarezerwowało pewne bloki adresów do użytku prywatnego.


Co to jest publiczne IP?

Publiczny adres protokołu internetowego to adres urządzenia komputerowego, które umożliwia bezpośredni dostęp do Internetu. Kandydatem na publiczny adres IP jest serwer WWW, serwer poczty e-mail i dowolne urządzenie, które jest bezpośrednio dostępne przez Internet. Globalny publiczny adres IP jest unikalny i do urządzenia można przypisać tylko jedno urządzenie. 


Co to jest prywatny adres IP?

Prywatny mojeip to przestrzeń adresowa InterNIC, która umożliwia firmom tworzenie własnej sieci prywatnej. Istnieją trzy bloki IP zarezerwowane do użytku prywatnego (1 klasa A, 1 klasa B i 1 C). Komputery, tablety i smartfony mają zwykle prywatne adresy IP, które mają być umieszczone za komputerami domowymi i osobistymi w organizacjach. Prywatny adres jest przypisany do drukarki sieciowej mieszkającej w domu, pozwalając tylko twojej rodzinie drukować na lokalnej drukarce.

Jeśli osobisty adres IP jest przypisany do komputera, urządzenie lokalne korzysta z prywatnego adresu IP, aby wyświetlić ten komputer. Urządzenia poza siecią lokalną nie mogą jednak komunikować się bezpośrednio za pośrednictwem prywatnego adresu IP, ale do komunikacji używają publicznych adresów protokołu internetowego routera. Aby umożliwić bezpośredni dostęp do lokalnego urządzenia z przypisanym prywatnym adresem IP, należy użyć translatora adresów sieciowych (NAT).

Oprócz mojego narzędzia ip, mamy także Historię IP domeny, Narzędzie sprawdzania adresu IP klasy C, Lokalizację adresu IP i Wyszukiwanie adresu IP domeny, które mogą sprawdzić adres IP żądanej domeny i przesłanego adresu IP w celu sprawdzenia lokalizacji. Wszystkie te narzędzia są całkowicie bezpłatne i bardzo dokładne.